Rådjurets Familjedaghems mål och värderingar

Målet hos Rådjuret är att barnen ska få en trygg vistelse där de med glädje kan växa och utvecklas i deras vardag och i deras lärande. Värdegrundsarbetet är genomgripande i hela verksamheten. Hos oss har alla ett lika stort värde och barnen blir inspirerande av mig och de andra hur man är en bra medmänniska, kompis och hur vi värnar om miljön och varandra.

Planeringen för verksamheten kopplas till läroplanen för förskolan och följer de allmänna råden för pedagogisk omsorg.


Barns inflytande

De olika teman och vad vi gör dagligen kommer barnen att få vara med att bestämma. Antingen så får de komma med förslag på olika teman och aktiviteter eller så observerar jag om det är något specifikt som fångar deras intresse och arbetar vidare med det. Varje dag får barnen önska låtar vid samlingen, välja om vi ska använda oss av sångkort, sångpåse eller om vi ska arbeta med former eller färger mm. Under den fria leken får de välja lek och vem de ska leka med, men ingen ska bli utestängd vid en lek. Genom att barnen får vara med och skapa deras dag gör att de får det roligare och de känner sig lyssnade på, vilket ökar deras självförtroende och det kan leda till att de vågar säga fler saker de önskar.


Rådjurets Familjedaghems vision

Rådjurets mål och vision är att den ska stå för en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Att alla barn ska känna lika värde, känna sig välkomna och bli väl bemötta. Atmosfären ska vara tillmötesgående, positiv och lyhörd.

Det finns en plan mot kränkande behandling.